Hosting giá rẻ

VinaDC là một trong các nhà cung cấp web hosting giá rẻ tốt nhất. Web host nhanh nhất, đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật, đầy đủ các tính năng cao cấp

R1


 
360,000Đ
1 năm

1GB Dung lượng

Băng thông 30GB

Tên Miền Chính 1

Tên Miền Phụ 2

Databases 2

FTP Không Giới Hạn

Email 5

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


R2


 
600,000Đ
1 năm

1,5GB Dung lượng

Băng thông 50GB

Tên Miền Chính 1

Tên Miền Phụ 5

Databases 5

FTP Không Giới Hạn

Email 30

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


R3


 
840,000Đ
1 năm

2GB Dung lượng

Băng thông 70GB

Tên Miền Chính 2

Tên Miền Phụ 10

Databases 10

FTP Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


R4


 
1,200,000Đ
1 năm

3GB Dung lượng

Băng thông Không Giới Hạn

Tên Miền Chính 2

Tên Miền Phụ 20

Databases 20

FTP Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL