Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Vui lòng nhập mã được hiển thị dưới đây
Bảng giá tên miền

Giá mới
Chuyển
Gia hạn
.com
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
.vn
750,000Đ
1 Năm
750,000Đ
1 Năm
750,000Đ
1 Năm
.com.vn
630,000Đ
1 Năm
630,000Đ
1 Năm
630,000Đ
1 Năm
.biz.vn
630,000Đ
1 Năm
630,000Đ
1 Năm
630,000Đ
1 Năm
.edu.vn
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.net.vn
630,000Đ
1 Năm
630,000Đ
1 Năm
630,000Đ
1 Năm
.org.vn
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.int.vn
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.ac.vn
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.pro.vn
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.info.vn
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.health.vn
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.name.vn
80,000Đ
1 Năm
80,000Đ
1 Năm
80,000Đ
1 Năm
.co

Năm
N/A
N/A
.travel

Năm
N/A
N/A
.sexy

Năm
N/A
N/A
.porn

Năm
N/A
N/A
.xxx

Năm
N/A
N/A
.net
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
.info
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
.org
280,000Đ
1 Năm
280,000Đ
1 Năm
280,000Đ
1 Năm
.biz
260,000Đ
1 Năm
260,000Đ
1 Năm
260,000Đ
1 Năm
.xyz
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
250,000Đ
1 Năm
.us
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
.eu
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
.es
240,000Đ
1 Năm
240,000Đ
1 Năm
240,000Đ
1 Năm
.in
300,000Đ
1 Năm
300,000Đ
1 Năm
300,000Đ
1 Năm
.ru
120,000Đ
1 Năm
120,000Đ
1 Năm
120,000Đ
1 Năm
.nl
210,000Đ
1 Năm
210,000Đ
1 Năm
210,000Đ
1 Năm
.pw
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
.name
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
.ca
310,000Đ
1 Năm
310,000Đ
1 Năm
310,000Đ
1 Năm
.cn
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
200,000Đ
1 Năm
.asia
450,000Đ
1 Năm
450,000Đ
1 Năm
450,000Đ
1 Năm
.pro
310,000Đ
1 Năm
310,000Đ
1 Năm
310,000Đ
1 Năm
.tel
340,000Đ
1 Năm
340,000Đ
1 Năm
340,000Đ
1 Năm
.mobi
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
400,000Đ
1 Năm
.bz
600,000Đ
1 Năm
600,000Đ
1 Năm
600,000Đ
1 Năm
.cc
570,000Đ
1 Năm
570,000Đ
1 Năm
570,000Đ
1 Năm

Vui lòng chọn một danh mục từ trên.


 Đăng ký thêm hosting

Xem thêm các gói và chương trình khuyến mãi

Đăng ký hosting miễn phí ngay với tên miền .vn

 Chuyển tên miền về VinaDC

Miễn phí chuyển tên miền về VinaDC *


* Miễn phí Hosting 500Mb khi chuyển về VinaDC