Hosting Linux

L1


 
720,000Đ
1 năm

Dung lượng 1GB

Băng thông 50GB

Tên Miền Chính 1

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


L2


 
960,000Đ
1 năm

Dung lượng 2GB

Băng thông 70GB

Website 2

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


L3


 
1,320,000Đ
1 năm

Dung lượng 3GB

Băng thông Không giới hạn

Website 3

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


L4


 
1,440,000Đ
1 năm

Dung lượng 4GB

Băng thông Không giới hạn

Website 4

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL