Power VPS

POWER CLOUD 1


Bắt đầu từ   500,000Đ
1 tháng

2 Core CPU

RAM 4GB

HDD 60GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 2


Bắt đầu từ   700,000Đ
1 tháng

2 Core CPU

RAM 6GB

HDD 80GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 3


Bắt đầu từ   900,000Đ
1 tháng

4 Core CPU

RAM 8GB

HDD 100GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 4


Bắt đầu từ   1,200,000Đ
1 tháng

4 Core CPU

RAM 10GB

HDD 120GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày