Hosting Linux

L1


 
720,000Đ
Anual

Dung lượng 1GB

Băng thông 50GB

Tên Miền Chính 1

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


L2


 
960,000Đ
Anual

Dung lượng 2GB

Băng thông 70GB

Website 2

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


L3


 
1,320,000Đ
Anual

Dung lượng 3GB

Băng thông Không giới hạn

Website 3

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL


L4


 
1,440,000Đ
Anual

Dung lượng 4GB

Băng thông Không giới hạn

Website 4

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL