Hosting Doanh Nghiệp

HOSTING DOANH NGHIỆP là giải pháp hoàn hảo nhất dành cho website doanh nghiệp, đáp ứng tất cả tiêu chí khắt khe nhất về tốc độ & bảo mật của doanh nghiệp.

B1


 
774,000Đ
Halvårlig

5GB Dung lượng

Băng thông 200GB

Tên Miền Chính 3

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL + FREE .COM + .NET

Hoàn Tiền 30 Ngày


B2


 
1,074,000Đ
Halvårlig

10GB Dung lượng

Băng thông 400GB

Tên Miền Chính 5

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL+ FREE .COM + .NET

Hoàn Tiền 30 Ngày


B3


 
1,374,000Đ
Halvårlig

15GB Dung lượng

Băng thông Không Giới Hạn

Tên Miền Chính 10

Tên Miền Phụ Không Giới Hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL+ FREE .COM + .NET

Hoàn Tiền 30 Ngày


B4


 
1,974,000Đ
Halvårlig

20GB Dung lượng

Băng thông Không Giới Hạn

Tên Miền Chính Không Giới Hạn

Tên Miền Phụ 200

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL + FREE .COM + .NET

Hoàn Tiền 30 Ngày