VPS Giá Rẻ

CLOUD 1


يبدأ من   100,000Đ
شهري

1 Core CPU

RAM 1GB

HDD 15GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày


CLOUD 2


يبدأ من   150,000Đ
شهري

1 Core CPU

RAM 2GB

HDD 20GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày


CLOUD 3


يبدأ من   200,000Đ
شهري

1 Core CPU

RAM 3GB

HDD 30GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày


CLOUD 4


يبدأ من   300,000Đ
شهري

2 Core CPU

RAM 4GB

HDD 40GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày