VPS Giá Rẻ

CLOUD 1


S početkom od   100,000Đ
Mjesečno

1 Core CPU

RAM 1GB

HDD 15GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày


CLOUD 2


S početkom od   150,000Đ
Mjesečno

1 Core CPU

RAM 2GB

HDD 20GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày


CLOUD 3


S početkom od   200,000Đ
Mjesečno

1 Core CPU

RAM 3GB

HDD 30GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày


CLOUD 4


S početkom od   300,000Đ
Mjesečno

2 Core CPU

RAM 4GB

HDD 40GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Hoàn Tiền 30 Ngày