Power VPS

POWER CLOUD 1


S početkom od   500,000Đ
Mjesečno

2 Core CPU

RAM 4GB

HDD 60GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 2


S početkom od   700,000Đ
Mjesečno

2 Core CPU

RAM 6GB

HDD 80GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 3


S početkom od   900,000Đ
Mjesečno

4 Core CPU

RAM 8GB

HDD 100GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 4


S početkom od   1,200,000Đ
Mjesečno

4 Core CPU

RAM 10GB

HDD 120GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày