Power VPS

POWER CLOUD 1


Веќе од   500,000Đ
Месечно

2 Core CPU

RAM 4GB

HDD 60GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 2


Веќе од   700,000Đ
Месечно

2 Core CPU

RAM 6GB

HDD 80GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 3


Веќе од   900,000Đ
Месечно

4 Core CPU

RAM 8GB

HDD 100GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày


POWER CLOUD 4


Веќе од   1,200,000Đ
Месечно

4 Core CPU

RAM 10GB

HDD 120GB

1GB SHARE Network

Băng thông Không giới hạn

CÔNG NGHỆ ẢO HÓA KVM/Virtualizor

IP Riêng 01

HỆ ĐIỀU HÀNH Linux / Windows

Hoàn Tiền 30 Ngày