Đại Lý Hosting

RESELLER 1


 
499,000Đ
Mensual

Tài khoản Không giới hạn

30GB Dung lượng

Băng thông Không Giới Hạn

Tên Miền Chính Không Giới Hạn

Tên Miền Phụ Không giới hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL + FREE .COM + .NET

Hoàn Tiền 30 Ngày


RESELLER 2


 
1,200,000Đ
Mensual

Tài khoản Không giới hạn

70GB Dung lượng

Băng thông Không Giới Hạn

Tên Miền Chính Không Giới Hạn

Tên Miền Phụ Không giới hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL + FREE .COM + .NET

Hoàn Tiền 30 Ngày


RESELLER 3


 
1,500,000Đ
Mensual

Tài khoản Không giới hạn

120GB Dung lượng

Băng thông Không Giới Hạn

Tên Miền Chính Không Giới Hạn

Tên Miền Phụ Không giới hạn

Databases Không Giới Hạn

Email Không Giới Hạn

Chống DDOS

Sao Lưu Dữ Liệu

Miễn Phí SSL + FREE .COM + .NET

Hoàn Tiền 30 Ngày